Bezpieczeństwo w hotelu

Bezpieczeństwo w hotelu to temat bardzo szeroki i wielowymiarowy. Dotyczy on zarówno bezpieczeństwa samych gości i zabezpieczenie ich mienia, jak również ochronę personelu obiektu. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji niefortunnych, powinno się w hotelu zastosować szereg działań , które zagwarantują absolutne bezpieczeństwo. Oto najważniejsze elementy o których hotelarze powinni pamiętać:

·       Ochrona przeciwpożarowa – w każdym hotelu powinny zostać zainstalowane urządzenia sygnalizujące, wykrywające i powiadamiające gości i obsługę o zagrożeniu i drodze ewakuacyjnej. Są to wszelkiego rodzaju czujniki temperatury, dymowe, płomienne, gazowe czy jonizacyjne. Rozmieszczeniu tych sygnalizatorów powinno towarzyszyć zamontowanie odpowiedniego systemu nagłaśniającego, służącego powiadamianiu o pojawiającym się niebezpieczeństwie. Oczywiście każdy większy obiekt powinien być wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze wodne, gaśnice, instalację wodociągową z hydrantami, przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz w wysokich budynkach dźwig dla ekipy ratowniczej. Ponadto każdy hotel powinien spełniać wymagania ewakuacyjne, które obejmują zarówno ilość i szerokość dróg i wyjść ewakuacyjnych. Zawsze powinna być dostępna dla gościa instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby każdy mógł się zaznajomić jak nie dopuścić do pożaru oraz jak postępować kiedy już do niego dojdzie.

·       Sejfy i skrytki depozytowe – gwarantują bezpieczeństwo i ochronę mienia i wartościowych rzeczy przebywających w hotelu gości. Mogą one znajdować się bezpośrednio w pokoju, jak również przy recepcji. W tego rodzaju skrytkach można zdeponować laptopy, dokumenty, karty kredytowe, pieniądze, dokumenty, biżuterię i wszelkie cenne dla gościa przedmioty. Powinny one być solidne i wykonane z bezpiecznych materiałów.

·       Monitoring obiektu – hotel powinien posiadać nowoczesny system monitoringu w postaci kamer przemysłowych, instalowanych np. w korytarzach technicznych dla personelu, przy wejściach do hotelu, czy na parkingach. W miejscach wymagających większej dyskrecji jak np. na recepcji, korytarzy hotelowym, w hotelowej szatni czy na basenie, można zastosować kamery kamuflowane, w takich miejscach jak: czujnik dymu, wieszaki na ubrania lub w przełączniku na ścianie. Goście nie czują, że są obserwowani, a ochrona czuwa.